Logo ngân hàng Chase

JPMorgan Chase Bank, N.A., thường được gọi là Chase, là một ngân hàng quốc gia có trụ sở tại Chicago, Illinois. Là một công ty con của các dịch vụ công ty tài chính hàng đầu JPMorgan Chase, nó hoạt động trên 5.100 chi nhánh và có hơn 240.000 nhân sự trên toàn quốc. Tính đến năm 2009 Chase đã có doanh thu hàng năm lên đến $58716000000. YẾU TỐ THIẾT KẾ, LỊCH SỬ VÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI PHÁT TRIỂN LOGO CỦA CHASE Hình...

Logo ngân hàng và dịch vụ tài chính Bank of America

Bank of America là một công ty ngân hàng và dịch vụ tài chính của Mỹ nổi tiếng thế giới. Với trụ sở chính ở Charlotte, North Carolina, nó là một trong những công ty ngân hàng  lớn nhất tại Hoa Kỳ, cũng là một trong những công ty lớn nhất trên toàn thế giới như đánh giá của tạp chí Forbes. Bank of America có hơn 272.600 người trong khoảng 41 quốc gia trên toàn thế giới, với tổng tài sản trị 2209000000000 $...

Tin tức liên quan