Logo tập đoàn ngân hàng và tài chính Barclay

Barclay plc là một tập đoàn ngân hàng và tài chính đa quốc gia khổng lồ nổi tiếng thế giới. Có trụ sở toàn cầu của mình tại London, Vương quốc Anh. Được thành lập vào năm 1690, bây giờ nó hoạt động tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới với tổng tài sản 1564000000000 £ theo ước tính vào năm 2011. Barclays được ghi nhận rộng rãi là một trong những ngân hàng lâu đời nhất và lớn nhất trên thế giới....

Logo ngân hàng và dịch vụ tài chính Bank of America

Bank of America là một công ty ngân hàng và dịch vụ tài chính của Mỹ nổi tiếng thế giới. Với trụ sở chính ở Charlotte, North Carolina, nó là một trong những công ty ngân hàng  lớn nhất tại Hoa Kỳ, cũng là một trong những công ty lớn nhất trên toàn thế giới như đánh giá của tạp chí Forbes. Bank of America có hơn 272.600 người trong khoảng 41 quốc gia trên toàn thế giới, với tổng tài sản trị 2209000000000 $...

Logo ngân hàng Agribank

Ngân hang phát triển nông nghiệp Việt Nam được thành lập từ năm 1988, là một tố chức tín dụng của nhà nước hoạt động trong phạm vi cả nước, Vốn hoạt động ban đầu là 400 tỷ đồng Agribank có tổng tài sản 797.959.371 tỷ đồng; vốn điều lệ 29.605 tỷ đồng; tổng nguồn vốn 742.473 tỷ đồng; tổng dư nợ 607.242 tỷ đồng; đội ngũ cán bộ nhân viên gần 40.000 người; gần 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch, chi nhánh Campuchia; quan hệ đại lý...

Tin tức liên quan