Logo Liên Hiệp Quốc

Logo Liên Hiệp Quốc được thiết kế dưới sự lãnh đạo của kiến ​​trúc sư người Mỹ nổi tiếng Oliver Lincoln Lundquist. Nhóm của ông đã được trao nhiệm vụ thiết kế một huy hiệu cho Hội nghị San Francisco lịch sử năm 1945. Cùng logovina tìm hiểu về liên hiệp quốc và logo của hội. Liên Hiệp Quốc (LHQ hoặc) là một tổ chức quốc tế đa mục đích thành lập vào ngày 24 tháng 10 năm 1945, tập trung vào phát triển kinh tế,...

Tin tức liên quan