Logo tập đoàn bán lẻ của Mỹ Target Corporation

Target Corporation (trước đây là Dayton Hudson Corporation) là một tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Mỹ thành lập vào năm 1902 bởi George Dayton. Trụ sở chính đặt tại Minneapolis, Minnesota, nó bây giờ là nhà bán lẻ giảm giá lớn thứ hai ở Mỹ, sau Walmart. Với tổng tài sản trị $ 46,630 tỷ đồng trong năm 2012, mục tiêu sử dụng hơn 365.000 người ở Hoa Kỳ và Canada. YẾU TỐ THIẾT KẾ, LỊCH SỬ VÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI PHÁT...

Logo công ty bán lẻ Home Depot

Home Depot là một nhà bán lẻ Mỹ với dịch vụ hàng đầu có trụ sở tại Cobb County, Georgia. Công ty sử dụng 331.000 nhân ;ực trên toàn thế giới với tổng tài sản 40518000000 $ theo báo cáo năm 2012. Được thành lập vào năm 1978 bởi Bernie Marcus, Arthur Blank, Ron Brill, và Pat Farrah, Home Depot bây giờ là nhà bán lẻ lớn nhất trong toàn bộ Hoa Kỳ. YẾU TỐ THIẾT KẾ, LỊCH SỬ VÀ QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI PHÁT...

Tin tức liên quan