LOGO SACOMBANK – NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Sacombank là ngân hàng Thương Tín đi vào hoạt động từ ngày 21/12/1991. Logo Sacombank sử dụng trực tiếp tên thương hiệu làm biểu tượng chính. Cùng logovina tìm hiểu sâu hơn về ngân hàng này. Giới thiệu ngân hàng Sacombank Sacombank có tên đầy đủ là Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín hoạt động chính thức vào ngày 21/12/1991. Ngân hàng thành lập ở giai đoạn đất nước còn khó khăn, số vốn điều lệ ban đầu chỉ 3 tỷ đồng. Thời gian mới...

Tin tức liên quan