Thiết kế logo của AT&T

AT & T Inc là một toàn cầu khổng lồ viễn thông nổi tiếng của Mỹ. Với trụ sở toàn cầu của mình tại Dallas, Texas, nó được coi là một trong những công ty lớn nhất cho tổng thu nhập ở Mỹ, cũng như một trong những nhà khai thác mạng di động lớn nhất trong toàn bộ thế giới. AT & T sử dụng hơn so với 252.500 người trên toàn cầu và theo ước tính sơ bộ, có tổng tài sản của...

Tin tức liên quan