Thiết kế logo Nescafe

Nescafé của Nestlé là thương hiệu phổ biến nhất và lớn nhất thế giới của cà phê hòa tan. Đầu tiên giới thiệu tại Thụy Sĩ vào ngày 01 tháng tư 1938, nó cung cấp các dòng sản phẩm độc đáo khác nhau, và theo ước tính, khoảng 3.000 ly Nescafe được tiêu thụ mỗi giây. Nescafe là một thương hiệu toàn cầu mạnh mẽ và trong hầu hết các nước trên thế giới, tên của nó là đồng nghĩa với cà phê hòa tan. YẾU...

Tin tức liên quan